Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!

Allt du vill veta om Högskoleprovet

Lär dig allt du vill veta om Högskoleprovet och skriv ett bättre resultat. Vi går igenom antal anmälda till högskoleprovet, provpass, delprov, uppgifter, resultat, tidsplanering och mycket mer.

Så många skriver Högskoleprovet

Högskoleprovet utfördes första gången 1977 och har fram till 2020 genomförts två gånger per år, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. 2020 ställdes vårprovet in pga. coronapandemin och enbart ett prov genomfördes. Till följd av covidpandemin genomfördes två högskoleprov under åren 2021 och 2022 för att därigenom sprida ut antalet deltagare vid två provtillfällen. Rekordet för antal deltagare på Högskoleprovet är från vårterminen 2014 då 88 193 personer anmälde sig. I genomsnitt skriver cirka 90% av de som anmäler sig högskoleprovet. Grafen nedan visar antal anmälda till högskoleprovet från år 2000 till år 2024.

VårterminenHöstterminen

Rätt svarsalternativ på Högskoleprovet

Visste du att vanligaste förekommande svarsalternativ skiljer sig bland delproven och att det inte är slumpmässigt? Det vi ser då vi analyserar alla högskoleprov sedan 2011 är att bland de verbala delproven så är fördelningen av rätt svarsalternativ ganska samlad men att det skiljer sig bland de kvantitativa proven. Man skulle kunna tro att det på ett delprov med fyra svarsalternativ är en jämn fördelning av rätt svar med 25% per svarsalternativ, men det stämmer alltså inte. Om du måste gissa på ett svar, så kan det vara ganska bra att veta följande:

Hela sammanställningen finner du i grafen nedan.

ABCDE

Hur svårt är Högskoleprovet?

Hur svårt är högskoleprovet? På AllaRätt.nu kan du för varje prov du gör jämföra dig med alla andra som gör högskoleprovet på AllaRätt.nu. Det här är ett utmärkt sätt att få koll på hur du ligger till i jämförelse med andra som skriver högskoleprovet. På Interaktiva Övningsprov och på Lösningar får du även information om medel på enskilda uppgifter.

I grafen nedan har vi sammanställt resultatet på Högskoleprovet för alla högskoleprov från 2011 fram till idag. Grafen baseras på medelresultatet av alla användare som genomför ett interaktivt högskoleprov på AllaRätt.nu och uppdateras automatiskt så fort en användare väljer att rätta sitt prov.

Som vi ser i grafen är de kvantitativa proven från 2018/Vår med 78% lättast och de kvantitativa proven från 2022/Höst med 63% svårast. Av de verbala proven är just nu högskoleprovet från 2011/Höst med 71% lättast och 2013/Höst med 57% svårast.

Hela sammanställningen finner du i grafen nedan.

Kvantitativa DelprovVerbala Delprov

Högskoleprovets provpass, delprov och uppgifter

Högskoleprovet består av fem provpass. Tiden för varje provpass är 55 minuter långt. Ett av provpassen är ett utprovningspass, vilket inte räknas in i ditt resultat. Vilket provpass som är utprovningspass är i förväg hemligt. Varje provpass består av 40 uppgifter och hela Högskoleprovet totalt 200 uppgifter varav 160 av dessa är bidragande till resultatet.

Alla uppgifter på provet är lika viktiga

I rättningsprocessen blir ditt prov normerat. Det betyder att det i förväg inte går att avgöra viktningen av varje fråga. Du får heller ingen annan feedback från Universitets- och högskolerådet (UHR), som ansvarar för att ta fram högskoleprovet samt för rättningen av högskoleprovet, än ditt sammanlagda resultat. I klartext: På provdagen för Högskoleprovet ska du lägga lika stor uppmärksamhet på alla provpass och på alla uppgifter.

Högskoleprovets åtta delprov

På Högskoleprovet finns åtta delprov. Hälften av delproven är kvantitativa och hälften verbala. 2011 gjordes en förändring av Högskoleprovet. Det här är skälet till att du inte kan hitta alla åtta nuvarande delprov om du går igenom Högskoleprov som är äldre än hösten, 2011. Delproven MEK, XYZ och KVA infördes. Delprovet ORD halverades från 40 till 20 uppgifter, NOG minskades från 22 till 12 uppgifter och DTK utökades från 20 till 24 uppgifter. Delprovet LÄS fick fortsatt 20 uppgifter, men två av de fem texter som används kortades betydligt. Det sammanlagda antalet uppgifter ökade därmed från 122 till 160 (utprövningsfrågorna oräknade).

Högskoleprovets kvantitativa delprov

Högskoleprovets verbala delprov

Matematiken på Högskoleprovet

Delproven XYZ, KVA och NOG utgår från gymnasiets Matematik A och områdena (kallat matematikböckerna på AllaRätt.nu) aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. På AllaRätt.nu kan du träna på uppgifter från dessa böcker och därigenom vara säker på att du bemästrar var och en av dessa. Vi har även samlat pedagogiska förklaringar, relevanta exempel och enkla lösningar till all matte du behöver för att lyckas på högskoleprovet. Fördelning av Högskoleprovets uppgifter inom XYZ, KVA och NOG från 2011 till idag och de olika matematikböckerna och matematikkapitel finner du i graferna nedan:

AlgebraAritmetikFunktionsläraGeometriStatistik
AlgebraAritm.Funk.läraGeom.Statistik

Resultat på Högskoleprovet

Sedan hösten 2016 publiceras officiella facit några dagar efter provdagen. Antalet rätt man får kan jämföras med normeringstabellerna för att se sitt normerade resultat. Normeringstabellerna för det specifika provet släpps generellt sett fyra veckor efter provet. Det individuella normerade resultatet – poängen – presenteras i regel en vecka efter normeringstabellerna och kan hämtas på högskoleprovets anmälningssida: https://www.hogskoleprov.nu/

Råpoäng, normerad poäng och provresultat

Antalet rätt på provet kallas "råpoäng" och normeras till en skala mellan 0,00 och 2,00, med 0,05 steg. Omkring 0,1 % av provtagarna tilldelas 2,00, vilket är det bästa resultatet. Vanligtvis krävs minst 145–150 poäng av 160 för att få 2,00. Den genomsnittliga normerade poängen för testet ligger vanligen runt 0,87 och standardavvikelsen är cirka 0,40, vilket resulterar i att ungefär två tredjedelar av testdeltagarna får ett resultat i intervallet 0,50–1,30 och att 95 % får ett resultat mellan 0,20 och 1,70. Dessa normerade poäng är det resultat man använder för att söka utbildningar med. Sedan vårterminen 2017 är inga provresultat från högskoleprovet såsom det var utformat innan 2011 längre giltiga för antagning.

Exempel på vilka högskolepoäng som krävdes för att komma in på olika utbildningar runt om i landet

Utbildning Lärosäte HT2023 (HP) Antal antagna (Reserver)
Juristprogrammet Lunds Universitet 1,45 55 (1 187)
Civilingenjör industriell ekonomi Chalmers Tekniska Högskola 1,60 35 (409)
Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1,70 66 (1 695)
Psykologprogrammet Linköpings Universitet 1,55 21 (466)
Kandidatprogram i journalistik Lunds Universitet 1,60 2 (33)
Sjuksköterskeprogrammet Lunds Universitet 1,05 38 (245)
Civilekonomprogrammet Umeå Universitet 0,95 65 (99)
Dietistprogrammet Göteborgs Universitet 0,85 25 (69)
Socionomprogrammet Göteborgs Universitet 0,90 70 (403)
Kandidatprogram i Human Resources Linköpings Universitet 1,05 21 (193)

Planera din tid på Högskoleprovet

Värt att tänka på: Du får inte minuspoäng för felaktigt svar på högskoleprovet! Det är alltså smart att svara på alla frågor. Kan du dessutom planera din tid på ett bra sätt i förberedelserna - så är det ännu större chans att du gör ett bra resultat. UHR har tagit fram rekommendationer för hur mycket tid man bör lägga på varje delprov. Följer man UHRs rekommendationer så hinner man göra alla uppgifter inom provets tidsgräns.

Tidsträna på AllaRätt.nu

På allarätt.nu kan du sätta upp övningsproven så att de följer rekommenderade tider för Högskoleprovet och UHR. Du kan alltså testa att genomföra ett identiskt prov som gjorts tidigare med exakt samma tidskrav som då. Därmed får du direkt feedback om du hinner göra klart uppgifterna inom tidskravet, eller om du behöver öva upp din snabbhet. Välj Rekommenderad under rubriken TidskravÖvningsprov här på sidan!

Tidsrekommendationer för Högskoleprovet

Delprov Antal uppgifter på ett
Högskoleprov (exkl Övningsprov)
Antal övningsuppgifter
på allarätt.nu
UHRs Rek tid på ett provpass UHRs Tidsrekommendation
per uppgift
Tid som du kan förbereda dig
med Övningsprov från allarätt.nu
XYZ 24 648 24 minuter 1 minut per uppgift 648 minuter
XYZ2: Vårt eget delprov med matematiska problem 221 24 minuter 1 minut per uppgift 221 minuter
KVA 20 540 20 minuter 1 minut per uppgift 540 minuter
KVA2: Vårt eget delprov med matematiska problem 111 20 minuter 1 minut per uppgift 111 minuter
NOG 12 324 20 minuter 1 minut och 40 sekunder per uppgift 540 minuter
DTK 24 648 46 minuter 1 minut och 55 sekunder per uppgift 1242 minuter
ORD 20 1460 6 minuter 18 sekunder per uppgift 438 minuter
ORD2: Utökat och fördjupat ordtest från AllaRätt.nu 9280 6 minuter 18 sekunder per uppgift 2784 minuter
LÄS 20 540 44 minuter 2 minuter och 12 sekunder per uppgift 1188 minuter
MEK 20 540 16 minuter 48 sekunder per uppgift 432 minuter
MEK2: Meningskomplettering signerat AllaRätt.nu 120 16 minuter 48 sekunder per uppgift 96 minuter
ELF 20 540 44 minuter 2 minuter och 12 sekunder per uppgift 1188 minuter
Summa: 160 uppgifter 14972 uppgifter 220 minuter 1 minut och 23 sekunder per uppgift 157,1 timmar eller 6,5 dygn.
Delprov Tidsrek. Tid per uppg
XYZ 24 min för 24 uppg 1 minut per uppg
KVA 20 min för 20 uppg 1 minut per uppg
NOG 20 min för 12 uppg 1:40 minut per uppg
DTK 46 min för 24 uppg 1:55 minut per uppg
ORD 6 min för 20 uppg 18 sek per uppg
LÄS 44 min för 20 uppg 2:12 minut per uppg
MEK 16 min för 20 uppg 48 sek per uppg
ELF 44 min för 20 uppg 2:12 minut per uppg
Summa: 220 min för 160 uppg 1:23 minut per uppg
Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu