Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!

Frågor och Svar om Högskoleprovet

Vi svarar på vanliga frågor om högskoleprovet. Högskoleprovet FAQ. Vad är högskoleprovet? När är högskoleprovet? Hur förbereder man sig på bästa sätt? När kommer resultatet? Varför ska man skriva högskoleprovet?

 Högskoleprovet 2024

Den 13 april 2024 är vårens högskoleprov. Anmälan är öppen 9 - 16 januari. Hösten 2024 är högskoleprovet den 20 oktober med anmälan den 13 - 20 augusti. Anmälan sker på hogskoleprov.nu

 Flest antal anmälda till högskoleprovet

Flest antal anmälda till högskoleprovet är 88 193 vid vårterminen 2014.

 Högskoleprov som räknas

Det högskoleprov som räknas och gäller vid högskolans antagning är det bästa resultat från de högskoleprov som skrivits under de senaste fem åren.

 Resultat från Högskoleprovet

Några dagar efter provdagen publiceras provfrågor och facit till högskoleprovet här på allarätt.nu. Ungefär en månad efter provdagen är rättning och normering av ditt resultat klart och går att hämta på hogskoleprov.nu.

 Facit från Högskoleprovet

Några dagar efter provdagen publiceras provfrågor och facit till högskoleprovet på https://allarätt.nu/ladda-ner-gamla-hogskoleprov.asp.

 Om dagen du skriver Högskoleprovet

Provdagen är ungefär 8 timmar och 30 minuter, varje provpass är 55 minuter långt (plus introduktion och legitimationskontroll) och effektiv provtid är 4 timmar och 35 minuter.

 Schema för Högskoleprovet

NärVad
08.10-08.30Legitimationskontroll och placering
08.30-09.00Introduktion
09.00–09.55Provpass 1
10.05–10.25Rast
10.30–11.25Provpass 2
11.35–11.55Rast
12.00–12.55Provpass 3
13.05–13.55Lunch
14.00–14.55Provpass 4
15.05–15.25Rast
15.30–16.25Provpass 5
16.35–16.40Information till provdeltagare

 Publicering av Högskoleprov och Facit

På AllaRätt.nu kan du ladda ner Högskoleprovet första vardagen efter provet och facit ytterligare ett par dagar efteråt.

 Det första Högskoleprovet

Det första högskoleprovet i Sverige kom 1977. I nuvarande form har provet genomförts sedan 2011. På AllaRätt.nu kan du ladda ner alla högskoleprov sedan starten och fram till nu.

 Indelning av högkoleprovet

Högskoleprovet består av åtta delprov, varav fyra är kvantitativa och fyra är verbala.

Högskoleprovets kvantitativa delar är:
1. XYZ - Matematiska Problem: Matematiska problem inom aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.
2. KVA - Kvantitativa Jämförelser: Kvantitativa jämförelser inom aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.
3. NOG - Logiska Resonemang: Logiskt tänkande med hjälp av matematiska problem.
4. DTK - Diagram, Tabeller och Kartor: Tolkning av information ur diagram, tabeller och kartor.

Högskoleprovets verbala delar är:
1. ORD - Svensk Ordförståelse: Kunskap om svenska ord och begrepp.
2. LÄS - Svensk Läsförståelse: Förståelse för innehållet i svenska texter.
3. MEK - Svensk Meningskomplettering: Tolkning av ord och begrepp i sitt sammanhang.
4. ELF - Engelsk Läsförståelse: Förmåga att förstå innehållet i engelska texter.

 Behörighet att skriva Högskoleprovet

Du som fyller 18 år under 2023 får skriva högskoleprovet i år. Behörig att skriva högkoleprovet på vårterminen är även du som går i gymnasiet årskurs två och som börjat gymnasiet innan du fyllt 16 år.

 Dubblar dina chanser till Högskolan

Sökande med resultat från högskoleprovet kommer i en särskild urvalsgrupp med dedikerade platser till högskolan. Att göra högskoleprovet ökar därmed chansen att komma in på högskolan.

 UHR ger ut Högskoleprovet

Högskoleprovet ges ut och rättas av Universitets- och högskolerådet (UHR).

 Glöm inte att ta med dig

Till Högskoleprovet måste man ha en giltig legitimation. Man får ha med sig blyertspenna, suddgummi, pennvässare, vanlig rak linjal och överstrykningspenna.

 Resultat på Högskoleprovet

Maxresultatet på Högskoleprovet är 2,0 och den genomsnittliga normerade poängen för testet ligger vanligen runt 0,87 med standardavvikelsen cirka 0,40. Enligt 68–95–99,7-regeln har cirka 68% av alla som skriver ett resultat inom en standardavvikelse från medelvärdet. Cirka 95% ett resultat inom två standardavvikelser från medelvärdet och cirka 99,7% ett resultat inom tre standardavvikelser från medelvärdet. På AllaRätt.nu har vi listat intagningskrav på flera populära svenska utbildningar.

 Högskoleprovet mäter kunskapsnivåer

Högskoleprovet mäter kunskaper både inom kvantitativa och verbala områden. Exempel på kvantitativa områden är matematik, logiskt tänkande, tolkning av diagram, kartor och tabeller. Exempel på verbala områden är svensk- och engelsk ordförståelse, meningskomplettering och svensk ordförståelse.

 Maxresultat på Högskoleprovet

Normalt krävs det minst 145–150 poäng av 160 för att få 2,0 på Högskoleprovet.

 Kostnad Högskoleprovet

Att göra Högskoleprovet kostar 450 kronor och betalas i samband med anmälning.

 Gymnasiebetyg jämfört med resultat på högskoleprovet

Resultat från högskoleprov och gymnasiebetyg hamnar normalt i två olika urvalsgrupper till högskolan. Därför är det svårt att räkna om högskolepoäng till betyg då antalet platser i respektive urvalsgrupp varierar mellan utbildningar och högskolor.

 Poängräkning på Högskoleprovet

Antalet rätt på högskoleprovet kallas råpoäng. Råpoängen normeras till en skala mellan 0,00 och 2,00, med 0,05 steg och det är den normerade poängen som räknas vid ansökan till högskolan.

 Högskoleprovets genomförande

Högskoleprovet skrivs två gånger per år. 2020 ställdes vårprovet in pga. coronapandemin. Åren 2021 och 2002 infördes ytterligare ett provtillfälle på våren.

 Högskoleprovets offentlig handling

Högskoleprovets resultat är offentlig handling.

 Gymnasiebetyg och högskoleprov

För att skriva Högskoleprovet 2022 krävs att du fyller minst 18 år under 2022 eller att du började gymnasiet före 16 års ålder och går i andra årskursen på gymnasiet. För att studera på högskolan krävs slutbetyg från gymnasiet.

 Gamla Högskoleprov

På allarätt.nu kan man ladda ner högskoleprov och facit från år 1977 fram till nu.

 Anpassade Högskoleprov

Ja. Det finns anpassade högskoleprov för personer med dyslexi eller svag/grav synskada. Provet har samma innehåll, men deltagarna får längre tid på sig att genomföra provet och slipper utprovningspasset.

 Högskoleprovet tid och plats

2024 genomförs högskoleprovet den 13:e april och den 20:e oktober. Det går att skriva Högskoleprovet på ett stort antal orter runtom i Sverige.

 Högskoleprovet förberedelser

På allarätt.nu kan man gratis göra interaktiva övningsprov inom xyz, kva, nog, dtk, ord, las, mek, elf. Med rättning och feedback, vilket är en utmärkt förberedelse för högskoleprovet.

Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu